Popularni linkovi

  Javna rasveta

  Ovo JP u ime i za račun opštine Inđija vrši plaćanje utroška električne energije za javnu rasvetu za sva naseljena mesta opštine Inđija. Za napajanje javne rasvete koriste se distributivne TS ED "Ruma" iz Rume u okviru kojih postoji poseban blok javne rasvete sa mernom grupom i odgovarajućom automatikom za uključivanje i isključivanje javne rasvete. Na teritoriji opštine Inđija javna rasveta se napaja sa ukupno 156 mernih mesta. To znači da se svakog meseca ispostavi 156 računa za utrošak javne rasvete. Javna rasveta u celini predstavlja tipičan primer tzv. zajedničke komunalne potrošnje koja služi svim građanima opštine Inđija i njenu potrošnju nije moguće direktno obračunati i naplatiti krajnjem korisniku, kao što je to slučaj kod individualne komunalne potrošnje.

  Javna rasveta - Inđija

  Po prijavi građana i putem Call centra (Sistem 48) vrši se pojedinačna zamena opreme javne rasvete u prijavljenim ulicama, odnosno stubovima. Na osnovu periodičnih pregleda od strane JP i izveštaja ED "Ruma" iz Rume vrši se održavanje javne rasvete i mimo pojedinačnih prijava građana.Svake godine vrši se postavljanje dekorativne rasvete za božićne i novogodišnje praznike. U ovoj godini izvršena je dopuna novogodišnje rasvete shodno materijalnim mogućnostima.

  Novogodišnja rasveta

  Utrošena sredstva za potrošenu energiju javne rasvete ukazuju na to da je u narednom periodu neophodno razvijati projekte i ulagati u tehnologiju za uštedu energije,što je trend u svetu ,a sve više se nameće kao neophodni pravac razvoja energetike i kod nas.