Popularni linkovi

  Javni putevi i saobraćajna signalizacija

  Sva sredstva dobijena od naknade za puteve, deo dodatnih budžetskih (sopstvenih) sredstava i deo sredstava iz Republike Srbije realizovan preko JP Putevi Srbije biće usmeravana u razvoj, Izgradnju, revitalizaciju i održavanje putne infrastrukture na teritorji Opštine.

  Dalji razvoj Opštinskih puteva i saobraćajnog sistema u narednom  periodu odvijaće se u pravcu:

  1.Modernizacje kolovozne konstrukcije (izgradnje savremene kolovozne konstrukcije na Opštinskim putevima sa zemljanim ili tucaničkim zastorom)

  2. Revitalizacije postojećih puteva sa savremenim kolovozom, opštinskih i državnih u saradnji sa JP “Putevi Srbije“

  3. Izgradnje i revitalizacije ulične mreže u svim naseljenim mestima u skladu sa odabranim prioritetima, Detaljnim planovima regulacije i razvojem građevinskog zemljišta

  4. Izgradnje servisnih saobraćajnica Industrijskih zona u skladu sa Detaljnim planovima regulacije zona i dinamikom u skladu sa zahtevima budućih investitora.

  5. Izrade projektno-planske dokumentacije

  6. Pojačanog godišnjeg održavanje putne infrastrukture, saobraćajnih površina, saobraćajne signalizacije i putnog pojasa.

  7. Izrade baze podataka Opštinskih puteva i saobraćajne signalizacije

  8. Izrade Planova tehničke regulacije saobraćaja za sva naseljena mesta

  9. Uvođenje tehničkih mera za poboljšanje bezbednosti saobraćaja 

  10. Dalja modernizacija sistema naplate parkiranja i proširenje kapaciteta

                  Horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija

  Ova Direkcija između ostalog vrši i održavanje kolovoza - ulica, za puteve koji su u njenoj nadležnosti i ulica u naseljenim mestima. U okviru ovih radova vrši se popravka kolovoza i krpljenje udarnih rupa. Popravka kolovoza vrši je kvalitetno kompletnim opsecanjem glodalicom oko oštećenja, a nakon toga popunjavanjem asfaltnom masom.

  Direkcija za izgradnju opštine Inđija J.P. upravlja obeležavanjem horizontalne saobraćajne signalizacije kao i održavanjem semafora, koje se vrši u skladu sa Programom rada i Planom teničke regulacije saobraćaja.

  Kartu državnih, opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Inđija možete preuzeti ovde.

  Direkcija je 2006. godine formirala i sopstvenu ekipu za stalno održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije gde je u velikoj meri povećan kvalitet održavanja saobraćajne signalizacije, kao i brzina intervencije, a samim tim i bezbednosni nivo.