Popularni linkovi

  OGLAŠAVANJE

   

  download

  Oglas za javno nadmetanje radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Inđija i to katastarska parcela br.6010/10 K.O. Inđija 2.

  download

  Oglas za javno nadmetanje radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Inđija i to katastarska parcela br.6010/10 K.O. Inđija 2.

  download

  Javni oglas za javno nadmetanje radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Inđija i to katastarska parcela br.25/1  K.O. Inđija

  download

  Javni oglas za javno nadmetanje radi otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Inđija i to katastarska parcela br. 5900/13 K.O. Inđija

  download

  Javni oglas za javno nadmetanje radi otuđenja građevinskog neizgrađenog zemljišta u javnoj svojini opštine Inđija i to katastarska parcela br. 3725/18 K.O. Novi Slankamen

  download

  Javni oglas za javno nadmetanje radi otuđenja građevinskog neizgrađenog zemljišta u javnoj svojini opštine Inđija i to katastarska parcela br. 1818/388 K.O. Beška

  download

  Javni oglas za javno nadmetanje radi otuđenja građevinskog neizgrađenog zemljišta u javnoj svojini opštine Inđija i to katastarska parcela br. 246/57 K.O. Ljukovo

  download

  Javni oglas za javno nadmetanje radi otuđenja građevinskog neizgrađenog zemljišta u javnoj svojini opštine Inđija parcela br. 2995/21

  download

  Javni oglas za javno nadmetanje za otuđenje građevinskog neizgrađenog zemljišta u javnoj svojini opštine Inđija parcela br. 2369/4

  download

  Javni oglas za javno nadmetanje za otuđenje građevinskog neizgrađenog zemljišta u javnoj svojini opštine Inđija parcela br. 7560/2

  download

  Javni oglas za javno nadmetanje za otuđenje građevinskog neizgrađenog zemljišta u javnoj svojini opštine Inđija parcela br. 7095/3

  download

  Oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi proširivanja parcela 3997/2 K.O. INĐIJA 1 deo 1                  (namena: porodično stanovanje) /07.08.2014./

  download

  Oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje porodičnog stambenog objekta K.O. Beška (namena: porodično stanovanje) /10.04.2014./

  download

  Oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje objekta (namena: privredno-proizvodni)  /10.04.2014./

  download

    Oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje objekta, namena: privredno-proizvodni  /06.09.2013./

  download

    Oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi proširenja parcele 4356/49 K.O. Maradik  - namena : objekti za odmor, vikend zona  /06.09.2013./

  download

   Oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi proširenja parcela 4009/5 ili 4016/12 K.O. Inđija 1 deo 1, namena: porodično stanovanje /06.09.2013./

  download

  Oglas o javnom nadmetanju - Stanovi solidarnosti

  download

  Oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje objekta namene-porodično stanovanje

  download

  Oglas o javnom nadmetanju za davanje u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini radi Izgradnje proizvodno poslovnih objekatau inđiji-OKTOBAR 2009.

  download

  Javni konkurs za izbor direktora Direkcije za izgradnju opštine Inđija J.P.

  download

  Oglas o javnom nadmetanju za davanje u zakup građevinskog zemljišta javne namene na određeno vreme radi postavljanja privremenog montažnog objekta - reklamnog mobilijara možete preuzeti ovde.

  download

   Oglas o javnom nadmetanju - Stanovi solidarnosti

  download

   Oglas o javnom nadmetanju - Stanovi solidarnosti OBRAZAC PONUDE

  download

  Oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi Izgradnje objekta namene-porodično stanovanje

  download

  Oglas o javnom nadmetanju za davanje građevinskog zemljišta javne namene u zakup na određeno vreme radi postavljanja PRIVREMENIH montažnih objekata /05.08.2010./

  download

  Oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje objekata namene-kompleks kafilerije otvorenog tipa (Jul 2010.)

  download

  O G L A S o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje INDIVIDUALNIH STAMBENIH objekata namene - PORODIČNO STANOVANJE

  download

  O G L A S o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta ujavnoj svojini radi izgradnje objekata namene-privrednoproizvodni /30.08.2010./

  download

  O G L A S o javnom nadmetanju za davanje u zakup građevinskog zemljišta javne namene na određeno vreme radi postavljanja privremenih montažnih objekata-autobuskog stajališta sa kioskom /30.08.2010./

  download

  O G L A S o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi proširenja vikend parcela namene - VIKEND ZONA /05.08.2010./

  download

  Oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje individualnih stambenih objekata namene - PORODIČNO STANOVANJE - Ulica Prvomajska u Inđiji /05.08.2010./

  download

  Oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje individualnih stambenih objekata namene-PORODIČNO STANOVANJE - Ulica Desanke Maksimović u Inđiji /05.08.2010./

  download

  Oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje porodičnog stambenog objekta K.O. Beška (namena: porodično stanovanje) /10.04.2014./

  download

  Oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje objekta (namena: privredno-proizvodni)  /10.04.2014./