Popularni linkovi

  SISTEM 48

  Sistem 48 predstavlja jedinstven informacioni sistem u Evropi kojim se u roku od samo 48 sati rešavaju problemi građana. Sistem 48 je spona između građana i opštinske vlasti. Građani preko Sistema 48 imaju način da utiču na rad lokalne samouprave, a sa druge strane on omogućava predsedniku, zameniku predsednika Opštine i njihovim saradnicima da kontrolišu rad javnih preduzeća i opštinskih odeljenja.Građanima je dovoljan samo jedan telefonski poziv, mail ili SMS, a odgovor o rešavanju njihovog problema službe javnih preduzeća ili opštinskih odeljenja moraju da daju najkasnije u roku od 48 sati, a isti se objavljuje na zvaničnom sajtu Opštine.

  Svakog petka u pola devet na sastancima Sistema 48 analizira se dvonedeljni rad javnih preduzeća i Opštinske uprave, da bi se na kraju doneli zaključci koji su obavezujući. Najveći broj zahteva građana prosleđuje se Opštinskoj upravi, zatim JP „Inđija put“ Inđija, JKP „Komunalac“, JP„Ingas“ i slično, a najmanji broj poziva upućeno je inđijskom Domu zdravlja.

  Prijavite Vaš Komunalni problem

  Prijavite Vaš komunalni problem

  Opština Inđija, u cilju što efikasnijeg rada i bolje komunikacije sa građanima, je uspostavila rad Call centra. Referentu koji brine o svim primedbama ili pohvalama službi koje su u sastavu opštine i javnih preduzeća čiji je osnivač opština možete se obratiti na sledeći način:

  - lično (dolaskom građana na šalter br. 17 u zgradi opštine)

  - telefonom na broj 022/555-588

  - putem SMS poruke na telefon broj 065/5555-880

  - preko portala opštine Inđija

   

  Izveštaji sa Sistema 48

  Pregled radnih aktivnosti javnog preduzeća za upravljanje putevima i parkiralištima "Inđija put" Inđija za poslednji dvonedeljni izveštajni periodi u 2017. godini možete preuzeti u nastavku.

  download

  • Izveštajni period od 23.01.2017. do 05.02.2017.