Popularni linkovi

  UKRATKO O NAMA

  U novembru 1996. godine osnovano je Javno preduzeće za građevinsko zemljište, komunalnu delatnost i puteve opštine Inđija kao pravni sledbenik Fonda za građevinsko zemljište. Novo ime - Direkcija za izgradnju opštine Inđija, J.P. - preduzeće dobija 31.12.2004. godine.

  Centar Inđije


  Potencijal

  Osnovni nosilac razvoja privrede naselja Inđija, uz poljoprivredu su industrija i mala privreda (zanatske radnje, mala i srednja preduzeća). U cilju obezbeđenja prostora za razvoj industrije i male privrede Generalnim urbanističkim planom naselja Inđija rezervisane su dve urbanističke celine – zone u severoistočnom i jugoistočnom delu Inđije. Za obe radne zone izrađeni su Regulacioni planovi u kojima je data dalja razrada postavki Generalnog urbanističkog plana Inđije. Formiranje radnih zona omogućilo je izgradnju novih kapaciteta kao i mogućnost trajnog dislociranja svih proizvodnih kapaciteta iz centralnog i stambenog dela naselja što se pre svega odražava na kvalitet životne sredine u naselju, kao i na kvalitet uslova rada i proizvodnje. Činjenica da Inđija poseduje dve potpuno funkcionalne, komunalno opremljene radne zone , koje pri tom imaju izuzetan geografsko-saobraćajni položaj (blizina Beograda 42 km, Novog Sada 35 km, Aerodroma “Nikola Tesla” 35 km, neposredna blizina glavnih saobraćajnih pravaca u zemlji auto-put E-75: Beograd-Novi Sad, auto-put E-70: Beograd-Zagreb, magistralni put M22/1, regionalni put R109: Ruma-Stari Slankamen, železničkih pruga Beograd–Inđija-Novi Sad-Subotica-Budimpešta i Beograd–Inđija–Zagreb-Ljubljana, blizina reke Dunav) postavlja Inđiju u sam vrh ponude u Srbiji u smislu potencijala i atraktivnosti za investiranje.

  Delatnost

  Direkcija za izgradnju opštine Inđija JP u ime i za račun Opštine Inđija na teritoriji opštine Inđija, vrši uređivanje i davanje u zakup građevinskog zemljišta, obračunava i naplaćuje naknadu za uređivanje-opremanje građevinskog zemljišta, vrši održavanje i izgradnju opštinskih puteva i ulica sa horizontalnom i vertikalnom saobraćajnom signalizacijom, održavanje, izgradnju i plaćanje utroška električne energije za javnu rasvetu, održavanje i izgradnju sistema, uređaja i objekata za evakuaciju atmosferskih voda, upravlja i organizuje naplatu, održavanje i izgradnju javnih parkirališta.

    *PARKING   *SIGNALIZACIJA   *JAVNA RASVETA  *GRAĐ. ZEMLJIŠTE   *JAVNI PREVOZ

  Od 01.01.2005.godine, na osnovu Odluke SO Inđija, Direkciji su poverene nove delatnosti i to: izrada urbanističkih planova za svoje potrebe i vršenje poslova organizacije, koordinacije građenja i stručnog nadzora nad izgradnjom objekata koji se finansiraju sredstvima opštine i svih kapitalnih objekata od značaja za opštinu.Takođe, Direkciji su opštinskom odlukom povereni i poslovi solidarne stambene izgradnje kao i organizacijski poslovi u cilju nesmetanog funkcionisanja Javnog prevoza. Po ovlašćenju opštine Inđija, Direkcija je vodila poslove investitora na izgradnji regionalne kanalizacije i sve tehničke i stručne poslove za Komisiju za sprovođenje samodoprinosa za potrebe u osnovnom i srednjem obrazovanju.