Име и презиме лица за заштиту података о личности: Марија Божовић Поповић.

Адреса лица за  заштиту података о личности: лице за заштиту података о личности обавља послове у седишту jaвног предузећа на адреси: Инђија, ул. Војводе Степе бр.11/III.

Имејл лица за заштиту података о личности: marija.bozovic.popovic@indjija.net

Број телефона лица  за заштиту података о личности: 022/215-00-15 .