Ime i prezime lica za zaštitu podataka o ličnosti: Marija Božović Popović.

Adresa lica za  zaštitu podataka o ličnosti: lice za zaštitu podataka o ličnosti obavlja poslove u sedištu javnog preduzeća na adresi: Inđija, ul. Vojvode Stepe br.11/III.

Imejl lica za zaštitu podataka o ličnosti: marija.bozovic.popovic@indjija.net

Broj telefona lica  za zaštitu podataka o ličnosti: 022/215-00-15 .