O B A V E Š T E NJ E

NA OSNOVU DONETE MERE VLADE REPUBLIKE SRBIJE, POČEV OD DANA 17.03.2020. GODINE, ŠALTER ZA INFORMACIJE JP „INĐIJA PUT“ NEĆE RADITI SA STRANKAMA.

 SVA KOMUNIKACIJA (ZAHTEVI, REKLAMACIJE I DR.) SA OVIM JAVNIM PREDUZEĆEM OBAVLJAĆE SE PUTEM POŠTE, ELEKTRONSKIM PUTEM ILI TELEFONOM.

Kontakt telefon: 022/215-00-15

Besplatna info linija za parking 0800/200-014

e-mail: direkcija@indjija.net

jpgz@indjija.net