У новембру 1996. године основано је Јавно предузеће за грађевинско земљиште, комуналну делатност и путеве општине Инђија као правни следбеник Фонда за грађевинско земљиште. Ново име – Дирекција за изградњу општине Инђија, Ј.П. – предузеће добија 31.12.2004. године.

ПОТЕНЦИЈАЛ

 Основни носилац развоја привреде насеља Инђија, уз пољопривреду су индустрија и мала привреда (занатске радње, мала и средња предузећа). У циљу обезбеђења простора за развој индустрије и мале привреде Генералним урбанистичким планом насеља Инђија резервисане су  две урбанистичке целине – зоне у североисточном и југоисточном делу Инђије. За обе радне зоне израђени су Регулациони планови у којима је дата даља разрада поставки Генералног урбанистичког плана Инђије. Формирање радних зона омогућило је изградњу нових капацитета као и могућност трајног дислоцирања свих производних капацитета из централног и стамбеног дела насеља што се пре свега одражава на квалитет животне средине у насељу, као и на квалитет услова рада и производње. Чињеница да Инђија поседује две потпуно функционалне, комунално опремљене радне зоне, које при том имају изузетан географско-саобраћајни положај (близина Београда 42 км, Новог Сада 35 км, Аеродрома „Никола Тесла“ 35 км, непосредна близина главних саобраћајних праваца у земљи ауто-пут Е-75: Београд-Нови Сад, ауто пут Е-70: Београд-Загреб, магистрални пут М22/1, регионални пут Р109: Рума-Стари Сланкамен, железничких пруга Београд-Инђија-Нови Сад-Суботица-Будимпешта и Београд-Инђија-Загреб-Љубљана, близина реке Дунав) поставља Инђију у сам врх понуде у Србији у смислу потенцијала и атрактивности за инвестирање.

ДЕЛАТНОСТ

 Дирекција за изградњу општине Инђија ЈП у име и за рачун Општине Инђија на територији општине Инђија, врши уређивање и давање у закуп грађевинског земљишта, обрачунава и наплаћује накнаду за уређивање-опремање грађевинског земљишта, врши одржавање и изградњу општинских путева и улица са хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом, одржавање, изградњу и плаћање утрошка електричне енергије за јавну расвету, одржавање и изградњу система, уређаја и објеката за евакуацију атмосферских вода, управља и организује наплату, одржавање и изградњу јавних паркиралишта.

Од 01.01.2005. године, на основу Одлуке СО Инђија, Дирекцији су поверене нове делатности и то: израда урбанистичких планова за своје потребе и вршење послова организације, координације грађења и стручног надзора над изградњом објеката који се финансирају средствима општине и свих капиталних објеката од значаја за општину.Такође, Дирекцији су општинском одлуком поверени и послови солидарне стамбене изградње као и организацијски послови у циљу несметаног функционисања Јавног превоза. По овлашћењу општине Инђија, Дирекција је водила послове инвеститора на изградњи регионалне канализације и све техничке и стручне послове за Комисију за спровођење самодоприноса за потребе у основном и средњем образовању.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google