POTENCIJAL

 Osnovni nosilac razvoja privrede naselja Inđija, uz poljoprivredu su industrija i mala privreda (zanatske radnje, mala i srednja preduzeća). U cilju obezbeđenja prostora za razvoj industrije i male privrede Generalnim urbanističkim planom naselja Inđija rezervisane su  dve urbanističke celine – zone u severoistočnom i jugoistočnom delu Inđije. Za obe radne zone izrađeni su Regulacioni planovi u kojima je data dalja razrada postavki Generalnog urbanističkog plana Inđije. Formiranje radnih zona omogućilo je izgradnju novih kapaciteta kao i mogućnost trajnog dislociranja svih proizvodnih kapaciteta iz centralnog i stambenog dela naselja što se pre svega odražava na kvalitet životne sredine u naselju, kao i na kvalitet uslova rada i proizvodnje. Činjenica da Inđija poseduje dve potpuno funkcionalne, komunalno opremljene radne zone, koje pri tom imaju izuzetan geografsko-saobraćajni položaj (blizina Beograda 42 km, Novog Sada 35 km, Aerodroma „Nikola Tesla“ 35 km, neposredna blizina glavnih saobraćajnih pravaca u zemlji auto-put E-75: Beograd-Novi Sad, auto put E-70: Beograd-Zagreb, magistralni put M22/1, regionalni put R109: Ruma-Stari Slankamen, železničkih pruga Beograd-Inđija-Novi Sad-Subotica-Budimpešta i Beograd-Inđija-Zagreb-Ljubljana, blizina reke Dunav) postavlja Inđiju u sam vrh ponude u Srbiji u smislu potencijala i atraktivnosti za investiranje.

DELATNOST

Javno preduzeće za upravljanje putevima i parkiralištima „Inđija put“ Inđija  posluje u pravnoj formi kao javno preduzeće.

Osnivač Javnog preduzeća za upravljanje putevima i parkiralištima „Inđija put“ Inđija je Opština Inđija. Osnivačka prava u ime Opštine vrši Skupština opštine Inđija.

Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, komunalnu delatnost i puteve opštine Inđija („Službeni list opština Srema,“ broj 16/96, 25/01, 15/02 i 26/04) osnovano je  Javno preduzeće za građevinsko zemljište, komunalnu delatnost i puteve opštine Inđija (u daljem tekstu: Javno preduzeće),upisano u sudski registar Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici,  25.novembra.1996 godine, u registarski uložak broj 1-7722, preveden u Registar privrednih subjekata, Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD.3155/2005 od 25.08.2005.godine.

Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, komunalnu delatnost i puteve opštine Inđija, koju je donela Skupština opštine Inđija, na sednici održanoj dana 24.novembra 2004.godine, izvršena je promena  poslovnog imena Javnog preduzeća u Direkcija za izgradnju opštine Inđija J.P. Inđija.

Na sednici održanoj dana 29. novembra 2016. godine, Skupština opštine Inđija je donela  Odluku o izmenama Odluke o promeni osnivačkog akta Direkcije za izgradnju opštine Inđija J.P. Inđija. Navedenom Odlukom je izvršena promena poslovnog imena Javnog preduzeća   u Javno preduzeće za upravljanje putevima i parkiralištima „Inđija put“ Inđija.

Skraćeno poslovno ime Javnog preduzeća je : JP „Inđija put“ Inđija.
Sedište Javnog preduzeća je u Inđiji, ul.Vojvode Stepe br.11/III.

Javno preduzeće je upisano u Registar privrednih subjekata, kod Agencije za privredne registre, ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama i odgovornosti utvrđenim zakonom i posluje po tržišnim uslovima, u skladu sa zakonom i odlukama koje donosi Skupština opštine Inđija.

Javno preduzeće je osnovano radi :

  • upravljanja opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama i površinama javne namene (trgovi, platoi i dr), izuzev investicionog održavanja i izgradnje novih objekata za koje je nadležna Opštinska uprava opštine Inđija;
  • upravljanja javnim parkiralištima na teritoriji opštine Inđija;
  • sakupljanja i odvođenja atmosferskih i površinskih voda sa površina javne namene na teritoriji opštine Inđija, izuzev poslova investicionog održavanja i izgradnje novih objekata sistema atmosferske kanalizacije;
  • obezbeđivanja javnog osvetljenja na teritoriji opštine Inđija, a posebno održavanje, adaptacija i unapređenje objekata i instalacija javnog osvetljenja kojima se osvetljavaju saobraćajne i druge površine javne namene, kao i redovno snabdevanje električnom energijom za javnu rasvetu;
  • obavljanja stručno tehničkih poslova u obezbeđivanju uslova za uređivanje, upotrebu, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta, a posebno priprema predloga dugoročnih i srednjoročnih planova rada i  razvoja na uređivanju građevinskog zemljišta, operativno – tehnički poslovi stručnog nadzora kod izgradnje investicionih objekata komunalnog sistema i objekata iz programa uređivanja građevinskog zemljišta,  usaglašavanje sa planovima i programima javnih komunalnih preduzeća u vezi sa uređivanjem građevinskog zemljišta, obezbeđivanju prostorno – urbanističke dokumentacije u cilju realizacije programa uređivanja građevinskog zemljišta i obezbeđivanju tehničke dokumentacije iz oblasti uređivanja zemljišta, izradi studija i analiza o ekonomskoj opravdanosti uređivanja građevinskog zemljišta, kao i obavljanju stručnih poslova u vezi sprovođenja postupka otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta i pružanje stručno tehničkih usluga vezanih za izgradnju javnih objekata od značaja za opštinu Inđija.

Navedene delatnosti, Javno preduzeće obavlja na osnovu posebnih odluka o obavljanju svake od pojedinačnih delatnosti koje donosi Skupština opštine Inđija, u skladu sa odredbama zakona kojima se reguliše funkcionisanje lokalne samouprave, javnih preduzeća, obavljanje komunalnih delatnosti i drugih propisa o načinu obavljanja pojedinih delatnosti od strane javnih preduzeća.

ORGANIZACIONA STRUKTURA -ŠEMA

BIOGRAFIJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Milan Končarević, predsednik Nadžornog odbora JP „Inđija put“ Inđija, rođen je 1950. godine u Erveniku, gde je završio i osnovnu školu. Gimnaziju u Kninu završio kao učenik generacije. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1976. godine, gde je i stekao naziv Diplomirani ekonomista. Pored toga, ima završen kurs „Liderske veštine“ u Lozani (Švajcarska), u trajanju od 6 meseci („Specijalista za liderske veštine“) Do 1992. godine živeo i radio u Sarajevu, u preduzeću „Zrak“ na poslovima: – Šefa računovodstva (ovlašćeni računovođa) – Komercijalnog direktora – Direktora projekta u inostranstvu – Direktora preduzeća Od 1994. – 1998. u preduzeću „Nikolas“ Beograd na poslovima: – Komercijalnog i finansijskog direktora Od 1998. – 2000. – Direktor preduzeća „Pneumatik“ Nova Pazova 2000. – 2004. – Načelnik za trezor i računovodstvo opštine Stara Pazova 2004. – 2008. – Direktor „Direkcije za izgradnju i građevinsko zemljište“ Stara Pazova 2008. – 2014. – Direktor JKP „Čistoća“ Stara Pazova 2014. – 2016. – Direktor ED Ruma. od 2016. – Pomoćnik predsednika Opštine Inđija.
Dobro znanje ruskog i engleskog jezika i odlično poznavanje rada na računaru. Pokrajinska vlada je na 15. sednici održanoj 17.avgusta 2016. godine imenovala Milana Končarevića, dipl.ek. za predsednika Nadžornog odbora JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin, na period od četiri godine.

Lični podaci:

            Ime i prezime: Vasilije Meljnik

            Datum rođenja: 12.01.1961.god., Inđija

            Adresa: M.Gorkog 1A, Inđija

            E-mail: v.meljnik @yahoo.com

           Obrazovanje:

            *Srednja matematička škola, Inđija

            *Saobraćajni fakultet, Novi Sad

            *Stručni ispit za rad u organima uprave na poslovima iz oblasti saobraćaj i veza

            Radno iskustvo:

            -S.P. „Lasta“ ,

            -od 1991.godine -Sekretarijat za privredu i finansije Opštine Inđija,

           -od 1996.godine-Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, na poslovima (naizmenično) Komunalnog inspektora  i inspektora za drumski saobraćaj.

            Oženjen, otac dve kćerke.

 

Lični podaci: Marija Božović Popović

Datum i mesto rođenja: 04.12.1982., Novi Sad

Srednje obrazovanje: Gimnazija Inđija, društveni smer (1997-2001)

Univerzitetsko obrazovanje:

2001-2008: Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, smer opšti

Stečeno zvanje: diplomirani pravnik, prosek ocena 8,42

2009-2011: Master studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, opšti smer

Stečeno zvanje: diplomirani pravnik-master, prosek ocena 9,40

Radno iskustvo:

– Pravna služba ’’Kopernikus Technology’’ doo Beograd, 01.12.2008-31.10.2014.,

-Aktivni stečajni upravnik za područje Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, 01.02.2015.-15.08.2015.

-Kancelarija Javnog beležnika Alekse Veljića, Inđija, 01.04.2016.-10.07.2016.

-JP Inđija put, Inđija, Sekretar (Rukovodilac Službe za opšte i pravne poslove), od 11.07.2016.

– dobro poznavanje engleskog jezika i rada na računaru

-položen stručni ispit za stečajnog upravnika 2015. godine.

Radna biografija vršioca dužnosti direktora

Marko Gašić je rođen u Inđiji 06.03.1986.godine, gde je završio osnovnu školu ,,Petar Kočić“ i Gimnaziju, prirodno-matematički smer.

Diplomirao je na Fakultetu za menadžment i stekao zvanje diplomirani inženjer menadžmenta.

Do stupanja na funkciju vršioca dužnosti direktora JP „Inđija put“, od  2006.godine bio je direktor privrednog društva, a od 2016.godine, postavljen je na  mesto pomoćnika Predsednika opštine, za oblast međunarodne saradnje i projekte.

Tokom obavljanja poslova pomoćnika Predsednika opštine, učestvovao je kao menadžer projekta u realizaciji  niza projekata od značaja za lokalnu samoupravu, među kojima je evropski projekat ,,Podrška deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u Opštini Inđija“, kao i evropski projekat ,,Socijalna integracija kroz parasport“.

Pohađao je niz seminara iz oblasti korporativnog upravljanja, unapređenja i efikasnosti rada lokalne samouprave, kao i iz oblasti komunalnih delatnosti.

Živi u Inđiji i oženjen je suprugom Bojanom, sa kojom ima sinove Dušana i Strahinju.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google