Јавни путеви и саобраћајна сигнализација

Сва средства добијена од накнаде за путеве, део додатних буџетских (сопствених) средстава и део средстава из Републике Србије реализован преко ЈП Путеви Србије биће усмеравана у развој, Изградњу, ревитализацију и одржавање путне инфраструктуре на територији Општине.

Даљи развој Општинских путева и саобраћајног система у наредном  периоду одвијаће се у правцу:

1.Модернизацје коловозне конструкције (изградње савремене коловозне конструкције на Општинским путевима са земљаним или туцаничким застором)
2. Ревитализације постојећих путева са савременим коловозом, општинских и државних у сарадњи са ЈП “Путеви Србије“
3. Изградње и ревитализације уличне мреже у свим насељеним местима у складу са одабраним приоритетима, Детаљним плановима регулације и развојем грађевинског земљишта
4. Изградње сервисних саобраћајница Индустријских зона у складу са Детаљним плановима регулације зона и динамиком у складу са захтевима будућих инвеститора.
5. Израде пројектно-планске документације
6. Појачаног годишњег одржавање путне инфраструктуре, саобраћајних површина, саобраћајне сигнализације и путног појаса.
7. Израде базе података Општинских путева и саобраћајне сигнализације
8. Израде Планова техничке регулације саобраћаја за сва насељена места
9. Увођење техничких мера за побољшање безбедности саобраћаја
10. Даља модернизација система наплате паркирања и проширење капацитета

Ова Дирекција између осталог врши и одржавање коловоза – улица, за путеве који су у њеној надлежности и улица у насељеним местима. У оквиру ових радова врши се поправка коловоза и крпљење ударних рупа. Поправка коловоза врши је квалитетно комплетним опсецањем глодалицом око оштећења, а након тога попуњавањем асфалтном масом.

Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. управља обележавањем хоризонталне саобраћајне сигнализације као и одржавањем семафора, које се врши у складу са Програмом рада и Планом теничке регулације саобраћаја.

Карту државних, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Инђија можете преузети овде.

Дирекција је 2006. године формирала и сопствену екипу за стално одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације где је у великој мери повећан квалитет одржавања саобраћајне сигнализације, као и брзина интервенције, а самим тим и безбедносни ниво.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google